Best Manager Award 2017 – Havyco

Best Manager Award 2017 là một buổi huấn luyện dành riêng cho những cá nhân xuất sắc nhất của công ty Havyco với 120 người xuất sắc nhất. Buổi huấn luyện được tổ chức tại trung tâm tổ chức sự kiện Queen Plaza Q10 với sự tham gia của tất cả ban lãnh đạo công ty Havyco. Và người truyền cảm hứng trong buổi quản lý tài năng này là ông Nguyễn Viết Hải – Giám Đốc Marketing Havyco cùng vị khách mời là Marketing Manager cấp cao của Thế Giới Di Động.

best manager award 2017 havyco 0best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0 best manager award 2017 havyco 0