Giấy tờ chứng nhận

Với những giấy tờ bên dưới, Trà giảm cân Vy Tea tin chắc rằng sản phẩm của mình luôn an toàn với người dùng.

– Giy xác nhận công b phù hợp quy định an toàn thực phm => bộ y tế,

– Phiếu kim nghiệm các thành phân nguyên liệu trong trà => trung tâm nghiên cứu ứng dụng và kim tra cht lượng sn phm Hi-Tech ,

– Kết qu phân tích không có cht gây độc hại => công ty khoa học công nghệ chun nam

– Trà tho mộc Vy&Tea cũng đã đăng ký s hữu trí tuệ

– Giy xác nhận sn phm cht lượng được cp phép lưu hành toàn quc => Trung tâm kĩ thuật tiêu chun đo lường cht lượng 3

– Kết qu kim nghiệm các thành phn trong trà không gây ảnh ng đến người tiu dùng => Phông kim nghiệm hóa lý – vi sinh Viện Pasteur

 

Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook để cập nhật những thông tin, hình ảnh mới nhất của Vy&Tea nhé: https://www.facebook.com/vytea0932661777/

  1. wiseintro.co/vyteacom
  2. tra-giam-can-vy-tea.jigsy.com/
  3. myopportunity.com/profile/tra-giam-can-vy-tea/nw